Wykaz podstawowych norm

Nr normy *)Tytuł
PN-EN 115Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych
PN-EN 280Przejezdne podesty ruchome - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności -Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próby
PN-EN 528Układnice - Bezpieczeństwo
PN-EN 818-1Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -Ogólne warunki odbioru
PN-EN 818-2Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -Średnio dokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych -Klasa 8
PN-EN 818-3Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4
PN-EN 818-4Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8
PN-EN 818-5Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków-Część 5: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 4
PN-EN 818-6Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -Część 6: Zawiesia łańcuchowe - Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę
PN-EN 818-7Bezpieczeństwo -Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków-Część 7: Tolerancja wykonania łańcuchów w klasie T (Typy T, DAT I DT)
PN-EN 1175-1Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych
PN-EN 1175-2Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym
PN-EN 1175-3Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym
PN-EN 1459Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem
PN-EN 1492-1Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
PN-EN 1492-2Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
PN-EN 1493Podnośniki pojazdów
PN-EN 1494Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne
PN-EN 1495Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące
PN-EN 1525Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układy
PN-EN 1526Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach
PN-EN 1551Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu powyżej 10 000 kg
PN-EN 1570Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych
PN-EN 1677-1Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8
PN-EN 1677-2Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute z zapadką, klasa 8
PN-EN 1677-3Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute z klamrą zabezpieczającą- Klasa 8
PN-EN 1677-4Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa - Klasa 8
PN-EN 1677-5Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką - Klasa 4
PN-EN 1677-6Elementy zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 6: Ogniwa - Klasa 4
PN-EN 1726-1Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg i ciągniki o sile uciągu do 20 000 N - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1726-2Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20 000 N włącznie - Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem
PN-EN 1755Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle
PN-EN 1756-1Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe
PN-EN 1757-1Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki pchane przez operatora pieszego -Część 1: Wózki jezdniowe spiętrzające
PN-EN 1757-2Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki pchane przez operatora pieszego -Część 2: Wózki unoszące widłowe prowadzone
PN-EN 1777Podnośniki hydrauliczne dla straży pożarnej -Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i badania
PN-EN 1808Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących -Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa - Badanie
PN-ISO 3691+A1Wózki jezdniowe napędzane -Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
PN-ISO 4301-1Dźwignice - Klasyfikacja - Postanowienia ogólne
PN-ISO 4301-2Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie samojezdne
PN-ISO 4301-3Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie wieżowe
PN-ISO 4301-4Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie szynowe
PN-ISO 4301-5Dźwignice - Klasyfikacja - Suwnice pomostowe i bramowe
PN-ISO 4304Dźwignice - Dźwignice inne niż żurawie samojezdne i pływające - Podstawowe wymagania dotyczące stateczności
PN-ISO 4305Dźwignice - Żurawie samojezdne - Wyznaczanie stateczności
PN-ISO 4306-1Dźwignice - Terminologia - Terminologia ogólna
PN-ISO 4306-2Dźwignice - Terminologia - Żurawie samojezdne
PN-ISO 5053Wózki jezdniowe napędzane - Terminologia
PN-ISO 7296Dźwignice - Symbole graficzne - Postanowienia ogólne
PN-ISO 8566-1Dźwignice - Kabiny - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-ISO 9926-1Dźwignice - Szkolenie operatorów - Postanowienia ogólne
PN-ISO 10972-1Dźwignice - Wymagania dotyczące mechanizmów - Postanowienia ogólne
PN-EN 12077-2Bezpieczeństwo dźwignic - Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa -Część 2: Ograniczniki i wskaźniki
PN-EN 12385-1Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12385-2Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja
PN-EN 12385-3Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Informacje dotyczące użytkowania i obsługi
PN-EN 12385-4Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic
PN-EN 12644-1Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 1: Instrukcje
PN-EN 12644-2Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 2: Znakowanie
PN-EN 12999Dźwignice - Żurawie przeładunkowe
PN-EN 13000Dźwignice - Żurawie samojezdne
PN-EN 13015Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych - Zasady dotyczące opracowania instrukcji konserwacji
PN-EN 13059Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody badań i pomiaru drgań
PN-EN 13155Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwytające
PN-EN 13411-1Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Kausze dla zawiesi linowych
PN-EN 13411-2Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych
PN-EN 13411-3Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Nasadki i nasadki pierścieniowe ochronne
PN-EN 13411-4Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 4: Metal i żywica do zalewania
PN-EN 13411-5Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe
PN-EN 13414-1Zawiesia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania
PN-EN 13889Szakle stalowe kute dla dźwignic - Szakle podłużne i okrągłe - Kategoria 6 -Bezpieczeństwo
PN-EN 13814Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych miasteczek i parków rozrywki - Bezpieczeństwo
PN-EN 14439Dźwignice - Bezpieczeństwo - Żurawie wieżowe
PN-EN 14492-1Dźwignice -Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym - Część 1: Wciągarki o napędzie silnikowym
PN-EN 14492-2Dźwignice -Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym - Część 2: Wciągniki o napędzie silnikowym
PN-EN 14985Dźwignice - Bezpieczeństwo - Żurawie obrotowe szynowe
PN-M-45000Dźwignice - Podział i symbole klasyfikacyjne
PN-82/M-45025Technika bezpieczeństwa - Dźwignice kontenerowe - Wymagania
PN-82/M-84700Dźwignice - Zawiesia cięgnowe i chwytno-zaczepowe - Określenia, podział i dopuszczalne obciążenia robocze
PN-87/M-45038Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Tablice oraz napisy informacyjne i ostrzegawcze
PN-89/45016Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Bezpieczne odległości
PN-90/M-80255Dźwignice - Liny stalowe - Wytyczne oceny zużycia i wymiany
PN-EN 60204-1Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60204-32Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych