Witamy na stronie Internetowej Kielbex !

Profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych w oparciu o zatwierdzony program w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Cel szkolenia: uzyskanie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie zasad obsługi lub konserwacji.
Na szkolenie w zakresie programu podstawowego kandydat musi zakwalifikować się wiedzą wymaganą dla uczestników szkolenia.
Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się mogą brać udział w zakresie szkolenia uzupełniającego.
Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w oparciu o obowiązującą literaturę wyszczególnioną w programie a także filmy i slajdy tematyczne.
Po zaliczeniu części teoretycznej kandydat odbywa zajęcia praktyczne na urządzeniach dźwignicowych.
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.