szkolenia

Prowadzimy profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych (np. wciągniki, suwnice, żurawie, podesty, dźwigi, dźwigniki bez obsługi)  w oparciu o zatwierdzony program w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia: uzyskanie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie zasad obsługi lub konserwacji.

 

Na szkolenie w zakresie programu podstawowego kandydat musi zakwalifikować się wiedzą wymaganą dla uczestników szkolenia. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się mogą brać udział w zakresie szkolenia uzupełniającego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są w oparciu o obowiązującą literaturę wyszczególnioną w programie a także filmy i slajdy tematyczne. Po zaliczeniu części teoretycznej kandydat odbywa zajęcia praktyczne na urządzeniach dźwignicowych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą norm i przepisów związanych z tematem szkoleń.

 

szkolenia

projektowanie

Projektujemy specjalizowane maszyny według wymagań biznesowych użytkownika. Zakres projektu obejmuje konstrukcję mechaniczną ze sterowaniem, elektronikę wraz ze zdalnym monitorowaniem i zarządzaniem maszyn. Cykl projektowania składa się z fazy koncepcji, prototypu, pilotażu oraz eksploatacji, podczas której możemy zapewnić pełny serwis urządzenia przez cały okres umowy w tzw. trybie 24/7/356.

projektowanie

referencje

Od ponad 5 lat jesteśmy cenionym i zaufanym partnerem największych przedsiębiorstw w Polsce w zakresie obejmującym urządzenia podlegające certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego. Sukcesywnie rozwijamy swoje kompetencje w zakresie kompleksowej obsługi technicznej i biznesowej przedsiębiorstw, projektując innowacyjne rozwiązania.

W zakresie partnerów technologicznych, współpracujemy z najlepszymi dostawcami. Ostatnio podpisaliśmy umowę z Intel'em, zostając "Intel Technology Provider" (nasz id: 1000000821).

 

Do grona naszych klientów możemy zaliczyć:

  • Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej,
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
  • huty
  • jednostki Państwowej Straży Pożarnej,
  • Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej PKS,
  • i wiele innych przedsiębiorstw lub jednostek administracji publicznej.

 

Nasi klienci cenią nas za najwyższe kompetencje oraz zaangażowanie, dzięki czemu kursanci nie mają problemów z zaliczeniem egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą biblioteką listów referencyjnych.

 

referencje

  Szkolenia

 

ul. Łąkowa 1A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

e-mail: wladyslaw@kielbex.pl

kom.: +48 605 151 379

tel.: +48 41 266 52 44

fax: +48 41 266 52 44

  Projektowanie

 

ul. Jana Muzykanta 60

02-188 Warszawa

e-mail: biuro@kielbex.pl

tel.: +48 881 489 588

  Biuro

 

KIELBEX

ul. Meander 1A/32

02-791 Warszawa

e-mail: biuro@kielbex.pl

tel.: +48 881 489 588

  Informacje rej.

 

NIP: 661-199-08-80

REGON: 141516295

Numer konta: 73 1140 2004 0000 3602 5435 7005